• ZWROTY I REKLAMACJEREKLAMACJE

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j., dalej jako „Kodeks cywilny”) oraz w przypadku Konsumentów, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem pół roku  od wydania towaru. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu. Różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym nie są podstawą do stwierdzenia niezgodności towaru z umową, pod warunkiem że są to różnice związane w szczególności z indywidualnymi ustawieniami komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub złym sposobem konserwacji towaru, w tym niezgodnym z opisanymi zasadami konserwacji (na metce). Wady fizyczne towaru powinny być zgłoszone przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu towaru, w terminie do 7 dni od daty jego doręczenia. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@butikcelebrytka.pl
 Klient jest zobowiązany
do odesłania towaru wraz z dokładnym opisem wady na własny koszt pod adres:

BUTIK CELEBRYTKA ul. Lisa Kuli 7 05-820 Piastów.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem, jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał on reklamację. W przypadku reklamacji rozpatrzonej na korzyść klienta, koszty związane z wysłaniem towaru ponosi Sprzedawca.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wynikające z przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać Klienci, którzy nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym na podstawie faktury VAT. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Do odsyłanego towaru konieczne jest dołączenie formularza dostępnego na dole strony, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier, a dopiero następnie sklejone taśmą). W terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży i zwrotu towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi płatności za nabyty towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy lub konto PayPal wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu/wymiany. W przypadku Konsumentów Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu w formularzu zwrotu/wymiany. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, z kompletem metek i tak zabezpieczonego, żeby towar nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje paczek nadanych do Sprzedawcy za pobraniem! Adres do nadania zwrotów/reklamacji:

BUTIK CELEBRYTKA ul.Lisa Kuli 7 ,05-820 Piastów
Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi kupujący.

 WYMIANA TOWARU

1. W przypadku jeśli chcą Państwo wymienić towar na inny rozmiar lub kolor lub inną rzecz, prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas drogą mailową, w celu ustalenia czy dana rzecz jest jeszcze dostępna - zarezerwujemy ją dla Państwa.

2. Należy zapakować wymienianą rzecz w stanie NIEZMIENIONYM (nieużywana, bez śladów użytkowania, z kompletem metek) oraz dołączyć do niej wypełniony formularz wymiany, który jest dostępny do pobrania na końcu strony.

3. W przypadku, jeśli wartość wymienianych rzeczy się różni
: a) Jest wyższa niż zakupiony produkt należy dopłacić różnicę, na rachunek który zostanie wskazany w wiadomości e-mail, wysłanej na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
b) Jest niższa niż zakupiony produkt, zwrócimy różnicę na rachunek jaki Klient poda w formularzu wymiany.
c) Jeśli Klient wymienia produkt na ten sam model, a w międzyczasie został on przeceniony, różnica nie podlega zwrotowi.

4. Nowy produkt wysyłamy do Klienta po otrzymaniu przez nas odesłanego zamówienia, które podlega wymianie.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa oraz z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także krajowych przepisów prawa, w tym ustawy implementującej ww. Rozporządzenie na grunt prawa polskiego. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia. Jednakże przetwarzanie danych osobowych Klienta, odbywa się za jego zgodą. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub rejestrowania konta w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Sprzedawcę za zgodą Klientów w celu: założenia konta Klienta, realizacji zamówienia, weryfikacji płatności, wysłania Towaru, rozpatrywania reklamacji, przyjmowania odstąpienia od Umowy, dokonywania zwrotów Towarów, wymiany Towarów, a także za odrębną zgodą do celów: marketingowych, a także za odrębną zgodą w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą, tj. formularz kontaktowy, funkcjonalność „powiadom o dostępności”, dodawanie opinii o produkcie. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz polityki cookie zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.butikcelebrytka.pl która stanowi integralny załącznik do niemniejszego Regulaminu.